TJ SPARTAK PŘEROV, spolek má svoji hlavní činnost vymezenou svými Stanovami.
Činnost TJ je finančně zajištěna dotacemi Statutárního města Přerova, Olomouckého kraje, Národní sportovní agentury, ČUS, sportovních svazů, sponzorskými dary, pronájmy sportovních zařízení pro sportovní účely, z vlastních zdrojů pak členskými a oddílovými příspěvky.

Za účelem financování hlavní činnosti provozuje TJ SPARTAK PŘEROV, spolek také vedlejší činnost. Organizace má příjmy z reklamních plnění vůči partnerům, z pronájmů nebytových prostor ve svých sportovních zařízeních a také z pronájmů sportovních zařízení pro nečleny klubu.
Nejvyšším orgánem TJ SPARTAK PŘEROV, spolek je valná hromada. Nejvyšším výkonným orgánem je výkonný výbor TJ. Statutárním orgánem spolku je předseda TJ. TJ SPARTAK PŘEROV, spolek organizačně zahrnuje oddíly a odbory sálové cyklistiky, kanoistiky, kuželek, moderní gymnastiky, nohejbalu, plaveckých sportů, šachů, turistiky a veslování. Oddíly a odbory provozují a organizují svoji sportovní činnost samostatně, ale bez právní subjektivity. Vždy však v součinnosti a v zájmu TJ SPARTAK PŘEROV, spolek jako celku.

dokumenty fotogalerie