www.tjspartakprerov.cz    TJ Spartak Přerov, spolek
TJ Spartak Přerov
Vítejte na TJ Spartak Přerov
Nacházíte se na: www.tjspartakprerov.cz / Tělovýchovná zařízení / Loděnice
Adresa TJ Spartak
TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
Bezručova 770/4
750 02 Přerov

00534935
DIČ CZ00534935
Bankovní spojení:
Komerční banka a. s.
č.ú.20839831/0100

Telefon:
+420 581 735 016
E-mail:
spartak.prerov@volny.cz
www.tjspartakprerov.cz
Napište na TJ Spartak
Vítejte
Loděnice

Bezručova 4, Přerov

správce:

Roman Goldemund
tel. 581 735 375
tel. 602 583 362
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

sekretář TJ :

Kontakt:
Ing. Kamila Svobodová
tel. 581 735 016
Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScriptCENÍK PRONÁJMU

Tělocvična  
300,- Kč / 1 hodina
Šatna 
70,- Kč / 1 hodinaPROVOZNÍ  ŘÁD TĚLOCVIČNY

1. Při výuce (tréninku) je vstup do tělocvičny možný jen s vedoucím, vyučujícím, trenérem.
2. Do tělocvičny vstupuje jako první vedoucí (vyučující, trenér) a odchází poslední. Je zodpovědný za ukázněné chování cvičenců po celou dobu cvičení a jejich bezpečnost. Bez něho je vstup cvičencům zakázán.
3. Vedoucí (vyučující, trenéři) se zavazují, že budou cvičení organizovat tak, aby nedošlo k poškození zařízení tělocvičny.
4. Vedoucí (vyučující, trenéři) jsou zodpovědni za to, že v tělocvičně budou jen ti cvičenci , kterým je tělocvična podle rozvrhu pronajata. Ostatním osobám není vstup do tělocvičny povolen.
5. Do příchodu vedoucího (vyučujícícho, trenéra) se žáci zdržují pouze v určených šatnách, převléknou se do cvičebního úboru. Do tělocvičny vstupují všichni cvičenci jen v čisté sálové obuvi se  světlou podrážkou.
6. TJ SPARTAK PŘEROV neručí za odložené cennosti (např. peníze, šperky, hodinky, mobilní telefony apod.), ty je je nutné předem odevzdat vedoucímu (vyučujícímu, trenérovi).
7. Po celou dobu činnosti v prostorách tělocvičny, umýváren i WC se cvičenci chovají ukázněně, dbají na bezpečnost svou i ostatních sportovců, neničí zařízení objektu. Na hygienických zařízeních dodržují zvýšenou čistotu.
8. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičně (zákaz házení míčů po chodbách apod.).
9. Do tělocvičny mají cvičenci povolen přístup pouze na pokyn vedoucího (vyučujícího, trenéra), nesmí bez jeho souhlasu vstupovat do nářaďovny, manipulovat s nářadím, cvičit na jakémkoliv nářadí či používat jiné sportovní náčiní.
10. Po skončení cvičení vedoucí (vyučující, trenér) zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod cvičenců a uzamkne celý objekt TVZ loděnice.
11. Při odchodu z tělocvičen je nutné zkontrolovat zavření oken a zhasnutí světel.
12. Každou vzniklou škodu hlásí vedoucí (vyučující, trenér) cvičení neprodleně provozovateli TVZ loděnice, tedy na sekretariátě TJ SPARTAK PŘEROV, nebo správci TVZ loděnice.
13. Ve všech prostorách tělocvičny  je konzumace jídla a pití a v celé budově je zakázáno kouření a užívání jiných omamných prostředků.
14. Je přísně zakázáno věšení se na obroučky basketbalových košů a sezení na krytech radiátorů.
15. Platí přísný zákaz manipulace s regulačními a ovládacími prvky (vytápění, ovládání světel, větrání tělocvičny…) bez vědomí vedoucího (vyučujícího, trenéra) cvičení.
16. Každé i drobné zranění je povinen cvičenec oznámit okamžitě vedoucímu (vyučujícímu, trenérovi), který se postará o neprodlené ošetření zraněného.
17. Všechny cvičící složky se musí bezpodmínečně řídit stanoveným rozvrhem hodin.
18. V případě nedodržování řádu tělocvičny budou cvičící složky z tělocvičny vykázány.
19. Po celou dobu aktivity bude vedoucím (vyučujícím, trenérem) cvičení zajištěno uzamčení hlavního vstupu do objektu TVZ  loděnice.
20. Zákaz úschovy kol v celé budově.
21. Na dodržování tohoto Provozního řádu dbá správce TVZ loděnice!

 
    Oddíly TJ Spartak Přerov, spolek
Celoroční provoz sportovišť a činnost oddílů a odborů TJ SPARTAK PŘEROV, spolek jsou realizovány za finanční spoluúčasti statutárního města Přerova

Olomoucký kraj finančně přispívá na podporu investičních akcí v oblasti sportu – provoz a údržba tělovýchovných zařízení TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Olomoucký kraj finančně přispívá na činnost oddílů, odborů a činnost dětí a mládeže TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Olomoucký kraj finančně přispívá na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení TJ SPARTAK PŘEROV, spolek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podporuje sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku 6-23 let, trenéry a realizační tým a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
 Sportuj s námi - Česka unie sportu
    Utility stránek
Vytisknout stránku
Přidat stránku k oblíbeným